Rólunk / About

///////////////////////  Winner of ON_Award 2014  ///////////////////////

A Beavatkozások c. kiállítást a Kaposvári Egyetem Fotográfia szakos hallgatói hozták létre a 2014-es pozsonyi OFF_Fesztiválra.
A kiállíás megtekinthető Budapesten 2015. január 8. és 28. között a MONO Art & Design-ban.
Köszöntünk a kiállítás oldalán, ahol a teljes anyagot megtekintheted!

/ EN
Welcome to the site of the Interventions exhibition project for the OFF Festival Bratislava 2014
by the students of KEF – University of Kaposvár, Faculty of Arts, Photography Department.
Have a look around!

Rigaová Eszter: Exposed

 i

Barta Edit megnyitóbeszéde
(Elhangzott 2015. január 8-án a Beavatkozások budapesti megnyitóján a MONO Art & Design-ban)

A ma estére egy személyes hangvételű beszédet hoztam nektek vagy inkább azt mondanám, több személyes történettel is készültem.
Rövid történeteim felismerésekről, munkatapasztalatokról és nem utolsósorban a közösségek erejéről szólnak.

Friss diplomásként egy klasszikus, hierarchikus felépítésű munkahelyen kezdtem dolgozni, ahol a munkatársaim többsége 20-25 évvel
volt idősebb nálam. Ebben a tipikus környezetben tipikus viszonyok fogadtak: ők voltak az idősebbek, a tapasztaltak, én a csitri pálya-
kezdő, a tapasztalatlan. Ők mindent tudtak, én pedig semmit. Felnőttkorom küszöbén tettrekészen, büszkén és rettentő naivan álltam:
hozzá akartam tenni valamit a világhoz, változtatni rajta, és mindezt nagyon-nagyon. Az első munkanapom után arra gondoltam, hogy-
ha ez a valódi élet, amire és amitől oly sokat vártam, akkor köszönöm szépen, nem kérek belőle…. Ezekután még 3 évig dolgoztam
ugyanezen a helyen, de ez már egy másik történet. A saját kortársaimmal szerettem volna együttdolgozni, vagy legalábbis olyanokkal,
akik hozzám hasonlóképpen a horizontálisan és nem a hierarchikusan felépülő rendszerekben hisznek. Három év után csak azt tudtam,
hogyan működik egy rossz rendszer, mégis hittem abban, hogy léteznek jól működő rendszerek. Szerencsés vagyok, mert az elmúlt
6 évben csak ilyen, jól működő rendszernek váltam részesévé. Legyen szó munkahelyről, vagy önként vállalt kezdeményezésekről, a csapatmunkában hiszek. A jó csapatmunkához pedig egyszerű, emberi dolgok kellenek: hogy megbízzunk abban, amit a másik csinál,
hogy adjunk egymás véleményére, hogy felismerjük saját hiányosságainkat, a másik erősségeit, és fordítva, és hogy legyen egy közös
cél, amiben hiszünk, és amit el akarunk érni. Ha körülnéztek a teremben, talán értitek, miért mondtam el mindezt.

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának – melynek képviseletében ma este megnyitom ezt a kiállítást – jelen kiállítók közül többen is
tagjai. Szám szerint hatan. Évről évre rengetegen jelentkeznek hozzánk a különböző művészeti egyetemekről (MOME-ról, BKF-ről, Ka-
posvárról), az pedig mindig esetleges, hogy melyik egyetemről kerül be több hallgató az FFS soraiba. Idén úgy alakult, hogy az új tag-
jaink többsége a Kaposvári Egyetemen végzett. Jól emlékszem a tagfelvételi napokra, zsűritársaimmal észrevettük, a Kaposvárról
érkezett hallgatók között van valami hasonlóság. Nemcsak a munkák, a portfóliók hasonlítottak egymáshoz, valahogy azt éreztük, az
emberek is hasonlítanak egymásra. Bár sokat gondolkodtam rajta, akkor még nem jöttem rá, mi adja a hasonlóság alapját. Idén ősszel
aztán furcsán alakult az élet, egy hirtelen jött lehetőségnek köszönhetően vendégoktatóként a Kaposvári Egyetem fotó szakán tanítot-
tam. Az elmúlt félév során világossá vált számomra: ha az ember Kaposváron tanul, az olyan, mintha önkéntes száműzetésbe vonulna. Kaposváron az ember nem tud átugrani Pestre vagy Budára. Aki Kaposváron tanul, az a zárt közösségben való létezést, az intenzív ösz-
szezártságot választja ahol az inspirációt a szűk környezetből érkező impulzusok, a tanárok és a csoporttársak, a későbbi alkotótársak
adják kizárólag. Ahol a hallgatók nemcsak együtt tanulnak, együtt alkotnak, hanem együtt is élnek, 0-tól 24-ig ugyanazt a levegőt
szívják. Úgy élnek, mint egy család, és úgy is szeretnek, mint egy család, ismerve egymás hibáit, jó és rossz tulajdonságait, és elfo-
gadva azokat. A közösséghez való tartozás az, ami összeköti a Kaposváron végzett hallgatókat. Ebből az attitűdből született meg elő-
ször a pozsonyi OFF Fesztiválra való pályázati jelentkezés, a kiállítás, majd a fesztivál fődíja, az ON_Award, most pedig itt, a Mono Art
& Design-ban ugyanez a kiállítás.

Én azt kívánom a kiállítóknak, hogy maradjanak ugyanilyen jó csapat, őrizzék meg a szerénységüket, a közösségben való hitüket, és
hogy ezen tulajdonságaikkal erősítsék az FFS-t; a Kaposvári Egyetemnek pedig, hogy minél több hozzájuk hasonló csapatot eresszenek szélnek, mert erre az összetartásra mindig is szükség volt, van és lesz. Ha pedig lenne egy jó tündér, tőle 1 dolgot biztosan kívánnék:
repítse Kaposvárt Budapesthez 100 kilométerrel közelebb!Szalipszki Judit kísérőszövege a kiállításhoz:

A
Beavatkozások című kiállítás a nemzetközi OFF_Festival-on mutatkozott be 2014 novemberében. Az immáron ötödik éve mergen-
dezett pozsonyi fesztivál fiatal fotóművészeknek ad bemutatkozási és fejlődési lehetőséget; az alkotók minden évben más-más
meghirdetett tematikához igazodva állíthatják ki munkáikat. A tárlat elnyerte a fesztivál fődíját, az ON_awardot, így a kiállítók – a
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Fotográfia szak jelenlegi és frissen végzett hallgatói – egyben meghívást kaptak a következő
fesztiválra is.

A kiállításon szereplő művek témaválasztásukban széles spektrumon mozognak: Bíró Dávid gyerekeket kért meg arra, hogy kisfilmes
képkockára exponált sziluettekre rajzoljanak arcot; Dobokay Máté sosemvolt, festői tájakat hoz létre kemogram eljárással, az instant
filmek kémiai eljárásának megszakításával; Neogrády-Kiss Barnabás megkapó őszinteségű sorozata egyszerre mesél az emberi
kapcsolatok törékenységéről, veszteségtapasztalatról és talajvesztettségről. Regős Benedek társszerzőként tekint a látogatóra: részt
vehetünk egy privát képrengeteg szelektálásában, kvázi-kurátori tevékenységünk eredményeképpen a feneketlen mappák tartalma
minőségi szelekción esik át. Rigaová Eszter a közösségi oldalak által generált megosztás-kényszert, valamint a személyesség és a nyilvánosság közötti határ majdhogynem teljes feloldódását tematizálja minimalista vizuális esszéiben. Szántói Lilla szintén az egyén
és a technológia kölcsönhatására fókuszál; a személyes fotó és a fizikai távolság áthidalására lehetőséget biztosító programok viszonyrendszere foglalkoztatja. Schumann Bianka privát emlékek és traumák feldolgozására tesz kísérletet: a sorozat egyfelől egy
sajátos, terápiás hatással bíró, a negatív élményeket mintegy felszámoló emlékműállítási gyakorlat lenyomata, másfelől a tájba való
finom beavatkozás révén land artként is értelmezhető gesztus. Zellei Boglárka Éva munkáit a keresztény hitről való gondolkodás
határozza meg, a Beavatkozásokon látható videosorozata különböző felekezetek istentiszteletein és szentmiséin készített rejtett
kamerás felvételekből áll.

A fotó médiumára és ismerős toposzaira erősen reflektáló művek igyekeznek újraírni, újradefiniálni a fotográfia és a valóság, a táj és
a kép, a portré és az arc, az alkotó és a mű, a kép és az archívum, a személyesség és a technológia, a megfigyelő és a megfigyelt,
egyén és közösség, intimitás és nyilvánosság viszonyát. Teszik mindezt érzékenységgel, humorral, a látogatóra aktív befogadóként
tekintő attitűddel.

Szalipszki Judit


/EN
Interventions is an exhibition project by a group of current and freshly graduated students of the KEF – Photography Department of the Arts Faculty of the University of Kaposvár.

An intervention is driven by the urge of questioning the status quo. Be it a minor alteration, a small act, the implementation of a sub-
versive strategy; intervention is the result of tactical attitude. Of the questioning of given sets of criteria, of apparently consensual
definitions, of medial and mental boundaries. Of stereotypes and patterns of thinking. Intervention creates a new order, a fresh
arrangement of the universe around us.

The projects that are to be presented in the framework of the exhibition are seemingly very diverse. Although all are somehow the
casts of imaginary landscapes of the self brought to life by the urge of creating a new constellation of the world with a slight or
remarkable alteration of the existing conditions.

We may witness how formerly firm borders blur and dissolve, that private are public are not two different spheres anymore and how
the overlapping area is consistently expanding. Privateness became like a pullover turned inside out – for some, opening up is a
healing practice, the condition for letting the burdens of the soul go. While others are incessantly thirsty for an audience to behold
their most intimate acts. It is up to the viewer to decide if these two ends make a balance.

A manifesto is self-reflective (and thus, personal) by all means: it tells about the author, where does s/he come from, what is her/his
ultimate goal, what inspired it and what are her/his disciplines to reach it.
So is an intervention.

Judit Szalipszki

david-biai

MONO Art & Design
2015. 01. 09-28.

1053, Budapest, Kossuth Lajos utca 12.
www.facebook.com/monoartanddesign

Nyitva / Open:
H-P / Mo – Fri: 11:00 – 20:00
Szo / Sa: 10:00 – 18:00


OFF_FESTIVAL BRATISLAVA
2014. 11. 07-21.

Pisztory Palace (Pisztory-palota)
Štefánikova 25., Bratislava (Pozsony)
www.offfestival.sk

Open:
Mo – Fri: 13:00 – 19:00
Sa – Su: 10:00 – 19:00

UNIVERSITY OF KAPOSVÁR, FACULTY OF ARTS, PHOTOGRAPHY DEPARTMENT

1013973_542142285849840_791368876_n

H-7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 10.
www.kefotografia.hu

CONTACT PERSON:
Benedek Regős
rbence1010@gmail.com
+36 30 570 4886

 

EXHIBITION INSTALLATION BY

logoteli

Architecture Uncomfortable Workshop
www.auworkshop.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s